Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Wynajm? Nieruchomo?? arrow Wiedza - Wynajmuj?cy arrow Kim b?dzie kupuj?cy
Monday, 25 September 2017
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Branża Reklamowa
Wynajmę Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, świętochłowice
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Odwiedziło nas już: 17987619
Kim b?dzie kupuj?cy Drukuj E-mail
Kupuj?cy kupuj? biznes dla tych samych wielu powodów, dla których sprzedaj?cy chc?  sprzeda? biznes. Bardzo wa?ne jest, aby sprzedaj?cy podszed? do sprzeda?y biznesu bardzo powa?nie, zdecydowanie i by? pewny swojej decyzji. W przypadku, gdy kupuj?cy decyduje si? na zakup, a sprzedawca si? waha – nigdy mo?e nie doj?? do transakcji.

Oto kilka powodów, dla których kupuj?cy kupuj? biznes:
- zwolnienie z pracy,
- wczesne przej?cie na emerytur? (wymuszone lub nie)
- brak satysfakcji z dotychczas wykonywanej pracy,
- ch?? posiadani wi?cej swobody w swoim ?yciu
- ch?? pracy dla siebie
- inwestycja w nowy obszar dzia?alno?ci
- ch?? przej?cia danego rynku przez wi?ksz? firm?


Profil kupuj?cego
Najcz??ciej pojedynczy kupuj?cy szuka zmiany z utraconej pracy lub ucieczki z
dotychczas wykonywanej nie daj?cej satysfakcji pracy. Najcz??ciej jest to m??czyzna (jakkolwiek coraz cz??ciej kobiety wchodz? do biznesu – co si? bardzo szybko zmienia). Ponad 50 % b?dzie posiada?o mniej ni? 100 ty? z? na inwestycje w swój biznes.
W wi?kszo?ci przypadków ?rodki pochodz? z w?asnych oszcz?dno?ci lub od cz?onków rodziny. On lub ona nigdy przedtem nie mieli w?asnego biznesu, ale mimo tego chc? mie? w?asny biznes, dlatego te? szybciej zdecyduj? si? na zakup biznesu bez jego dog??bnej analizy.


Ich podstawowym powodem, dla którego chc? posiada? biznes jest wyj?cie z aktualnej sytuacji, bycia bezrobotnym, zniech?cenia do aktualnej pracy. On lub ona chc? teraz posiada? w?asny biznes, by? panem swojego losu i nie chc? ju? wi?cej pracowa? dla kogokolwiek. Pieni?dze s? wa?ne, ale nie znajduj? si? na najwy?szej pozycji w li?cie, tak naprawd? na czwartej lub pi?tej pozycji w li?cie. Id?c drog? spe?nienia marze?, posiadania w?asnego biznesu kupuj?cy musi chcie? sobie zaufa? w celu podj?cia ryzyka zakupu i zarz?dzania jego w?asnym biznesem.
Kupuj?cy, którzy chc? wej?? do biznesu  tylko i wy??cznie dla pieni?dzy nie s? realistami.


Co kupuj?cy chc? wiedzie? ?
Poni?sze elementy mog? okaza? si? przydatne w procesie sprzeda?y biznesu. Kilka pyta?, które mog? zada? kupuj?cy biznes, na które trzeba by? przygotowanym to:
- ile pieni?dzy jest wymagane w celu zakupu biznesu ?
- ile wynosi roczna sprzeda? ?
- ile wynosz? zapasy, stany magazynowe ?
- ile wynosz? kredyty ?
- czy sprzedaj?cy pomo?e w przej?ciu biznesu, np. przeszkoli, zostanie przez pewien czas i pomo?e go bezproblemowo przej??,
- co czyni biznes specjalnym, unikalnym, innym, (jaka? pozytywna wyró?niaj?ca cecha) ?
- co mo?na zrobi?, aby rozwin?? biznes ?

« wstecz   dalej »
 
 
biznes katalog stron