Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Wynajm? Nieruchomo?? arrow Wiedza - Najemca arrow Jak odrĂł?ni? prawdziwy system franczyzowy
wtorek, 22 styczeń 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - BranÂża Reklamowa
WynajmĂŞ Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ÂświĂŞtochÂłowice
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedziło nas już: 23972447
Jak odrĂł?ni? prawdziwy system franczyzowy Drukuj E-mail
Biorcy powinni by? pewni, ?e rozmawiaj?c z dawc? maj? do czynienia z prawdziwym systemem franczyzy, a nie jego podrĂłbk?. Oczywi?cie dotyczy to sytuacji, gdy system jest ma?o lub prawie wcale nieznany, gdy nie mo?emy si? nic o nim dowiedzie?, a jedynie dysponujemy jego ofert?. W takiej sytuacji lepiej sprawdzi?, czy to,co oferuje potencjalny dawca jest rzeczywi?cie franczyz?.

Trzeba przede wszystkim by? pewnym, ?e:
1) potencjalny dawca ma tytu? prawny do korzystania z nazwy handlowej swojej sieci (jego firma jest zarejestrowana – na co posiada odpowiednie dokumenty);
2) prowadzi firm? przez pewien czas (im d?u?ej, tym lepiej) i odniĂłs? sukces (znak jest znany, ma swoich klientĂłw);
3) dzia?aj?cym placĂłwkom zapewnia wsparcie handlowe i techniczne.

Zdaniem Polskiej Organizacji FranczyzodawcĂłw cechami wyrĂł?niaj?cymi franczyz?
od innych systemĂłw wspĂł?pracy przedsi?biorstw jest mi?dzy innymi:

- trwa?y, kontraktowy stosunek umowny ??cz?cy franczyzodawc? i franczyzobiorc?, z ktĂłrego wynika obowi?zek franczyzodawcy przekazywania franczyzobiorcy „know-how” w sposĂłb ci?g?y, przez ca?y okres obowi?zywania umowy, i ktĂłry nak?ada na franczyzobiorc? obowi?zek uiszczania na rzecz franczyzodawcy op?at franczyzowych lub innych ?wiadcze?, w sposĂłb uzgodniony pomi?dzy
stronami;

- niezale?no?? gospodarcza, prawna oraz organizacyjna franczyzobiorcy wzgl?dem franczyzodawcy(czego odzwierciedleniem na gruncie polskiego systemu prawnego jest m.in. w przypadku dzia?alno?ci w ramach franczyzy adresowanej do konsumentĂłw – posiadanie w?asnych kas rejestruj?cych).
Opieraj?c si? na tych cechach mo?na ?atwo sprawdzi? czy jest potencjalnym dawc? i ??da?
od niego udowodnienia, ?e spe?nia podstawowe kryteria.
ZrĂłd?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. 

« wstecz   dalej »
 
 
biznes katalog stron