Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Regulamin Serwisu
Saturday, 23 September 2017
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Branża Reklamowa
Wynajmę Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, świętochłowice
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Odwiedziło nas już: 17962169
Regulamin Serwisu Drukuj E-mail
REGULAMIN SERWISU • Og?oszenia
  Ka?dy mo?e dodawa? og?oszenia o tematyce i zakresie okre?lonym w poszczególnych formularzach. W przypadku wpisania s?ów, zwrotów, zda?, które mog?yby narusza? warto?ci osobiste innych u?ytkowników serwisu lub dodania og?oszenia niezgodnego z tematyk?, redakcja KupSprzedajBiznes.pl ma prawo nie dodawa? og?oszenia do bazy lub je wykasowa? bez wcze?niejszego powiadomienia. Redakcja nie zwraca wp?aconych op?at za rozpatrzenie og?oszenia w celu jego publikacji.

 • P?atno?ci
  Og?oszenie bezp?atne aktywowane sa w momencie weryfikacji ich przez administratora w ci?gu 24-48 godzin (w dni robocze).
  Og?oszenia p?atne aktywowane s? w ci?gu 12 godzin (w dni robocze) od stwierdzenia dokonania p?atno?ci na naszym koncie. Faktury za og?oszenia p?atne wysy?ane s? droga elektroniczn? na wskazany przy dodawaniu og?oszenia adres e-mail. W przypadku potrzeby wysy?ki faktury listownie prosimy o doliczenie 3 z? do kosztów publikacji og?oszenia. Faktury wystawiane i wysy?ane s? na koniec ka?dego miesi?ca.
 • Gwarancja
  Serwis KupSprzedajBiznes.pl jest zarz?dzany przez Futureco sp. z o. o. i funkcjonuje w oparciu o dane przesy?ane przez osoby trzecie (u?ytkowników serwisu) nie zwi?zanych z firm? Futureco sp. z o. o. Nie sprawdzamy wiarygodno?ci i rzetelno?ci informacji zawartych w ww. serwisie oraz nie dajemy gwarancji co do ich dok?adno?ci i kompletno?ci.

 • Odpowiedzialno??
  Futureco sp. z o. o. nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci w zwi?zku z jakimikolwiek decyzjami podj?tymi w oparciu o informacje zawarte na stronach serwisu KupSprzedajBiznes.pl.

 • Prawa W?asno?ci
  Wszystkie artyku?y, publikacje, us?ugi, procesy, mechanizmy, wygl?d, oprogramowanie, technologie, znaki towarowe znaki handlowe, pomys?y i materia?y zawarte na stronach ww. serwisów s? w?asno?ci? firmy Futureco sp. z o. o. lub ich prawnych w?a?cicieli.
  ?adne cz??ci informacji zawarte w tych serwisach nie mog? by? przetwarzane w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Futureco sp. z o. o.
  W ?adnym wypadku nie mo?na pozyskiwa? w jakikolwiek sposób informacji lub cz??ci informacji zawartych w ww. serwisie w celu dodania ich do innej bazy danych.
 
 
biznes katalog stron